Facebook ra mắt nhiều tuỳ chọn cho phép các Marketer liệt kê những biến thể trong văn bản quảng cáo