Chàng trai góp 10 triệu đồng tiền thưởng vào quỹ cộng đồng